Condicions generals d´utilització d´aquesta pàgina web:
El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l´accés i l´ús d´aquest lloc web, d´ara endavant "el lloc web".

L´ús del lloc web implica l´expressa i plena acceptació d´aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l´usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets del lloc web.
 
Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI)
El propietari d´aquesta pàgina web, posa a disposició dels visitants de l´esmentada, una sèrie de dades que segons la Llei 34/2002 del 11 de juliol. - LSSICE de "Serveis de la Societat i la Informació de Comerç Electrònic", són d´obligada disposició tant als destinataris del servei com als òrgans competents:

Nom fiscal: Lloguer Cerdanya, S.L.
CIF: B67082818
Domicili: C / Trafalgar, 21
Codi Postal: 08340
Població: Vilassar de Mar
Província: Barcelona
Telèfon: +34 656 19 73 77
Correu Electrònic: info@lloguercerdanya.net

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina.
Tots els elements que formen el lloc web, així com l´estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de l´autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel · lectual i industrial. Les fotografíes allotjades en la web corresponen en la seva total propietat als autors citats costat.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d´aquest web.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d´aquest.

Està absolutament prohibit, l´ús del lloc web o d´algun dels seus elements amb fins comercials o il · lícits.

Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l´ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d´infracció d´aquests drets per part de l´usuari.
 
Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
D´acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquesta web es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis a l´usuari.

L´usuari podrà exercitar en tot moment els drets d´accés, rectificació, cancel · lació o oposició, dirigint-se per escrit, a aquesta web, acompanyant fotocòpia del DNI

Modificacions.
Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l´usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d´ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat.
Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l´exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa d´opinions identificades o anònimes abocades per persones i / o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i / o total i venta de la web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella insertat, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador / arrendatari.

Hiperenllaços.
Pels hiperenllaços continguts en el lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquesta web ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

 
 
Deshacer cambios
Alpha
 
 
 
 
¿Es esta traducción mejor que la original?
Sí, enviar la traducción
Gracias por tu envío.
 
 
 
Ejemplo del uso de "":
 
 
 
traducido automáticamente por Google

Diccionario

Would you mind answering some questions to help improve translation quality?